dopady vládních nařízení

Pro porušení zákona o GDPR a obav z následných občanskoprávních sporů a žalob, nebude pro vstup do areálu horolezecké stěny vyžadováno prokázání se dokladem o bezinfekčnosti, dokladem o prodělané nemoci, ani dokladem o očkování. Apelujeme však na návštěvníky, aby u sebe doklad měli pro potřeby případné kontroly hygienické stanice v našem areálu.

Další informace